tandwielen grijpen in elkaar

Patenteren van uw uitvinding? Een octrooigemachtigde helpt U!

Het patenteren van een uitvinding en het optimaal gebruiken van patenten, oftewel octrooien, binnen uw bedrijf zijn niet vanzelfsprekend.

Hiervoor heeft U een octrooigemachtigde nodig: Een adviseur nodig met zowel voldoende technisch inzicht als een gedegen juridische achtergrond in het octrooirecht. Patenthuis is zo’n adviseur.

Octrooibureau Patenthuis

Octrooibureau Patenthuis is gevestigd in Turnhout en levert onder andere de volgende diensten:

  • Opstellen en indienen van octrooiaanvragen
  • Optreden als uw octrooigemachtigde, dat wil zeggen: het behartigen van uw belangen ten opzichte van de octrooiverlenende overheden tijdens de aanvraag- en verleningsprocedure, met name het Europees Octrooibureau en de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de FOD Economie.
  • Vertegenwoordiging van uw belangen bij een oppositieprocedure of een beroep
  • Juridisch advies indien U denkt namakers te hebben of wilt voorkomen namaker te zijn of bij andere juridische vraagstukken zoals kwesties rond uitvinderschap en eigendom bij dienstbetrekkingen
  • Het uitwerken en uitvoeren van een octrooistrategie die uw zakelijke strategie ondersteunt
  • Octrooien opzoeken

Over octrooigemachtigde BertJan Kamphuis

BertJan Kamphuis is de zaakvoerder en eigenaar van Patenthuis. Hij is Belgisch en Europees octrooigemachtigde en heeft vele jaren management- en technische ervaring in het internationale bedrijfsleven. Hij is daardoor bij uitstek goed geplaatst om de rol van octrooien in uw bedrijfsstrategie met U te bespreken. Hij kan U ook helpen bij de keuze welke uitvindingen te patenteren zijn en welke uitvindingen beter op een andere manier te beschermen zijn.

Zijn technische kennis ligt vooral op de gebieden: procestechnologie, materiaalkunde, fysische chemie, metaalkunde, katalyse en poeder- en deeltjestechnologie, maar Patenthuis behandelt in principe zaken met betrekking tot octrooien of octrooiaanvragen op alle technische vakgebieden, met name algemene mechanica en algemene chemie.

Een octrooigemachtigde is wettelijk verplicht informatie die U meedeelt geheim te houden. U kunt dus vrij spreken over uw uitvinding en de commercialisering ervan.

Team versterken met octrooigemachtigde?

Indien uw bedrijf een intern team van octrooigemachtigden heeft kan het voorkomen dat U tijdelijk versterking nodig heeft van een extra octrooigemachtigde. Octrooibureau Patenthuis is beschikbaar om uw team bij te staan op uw locatie.