Freedom to operate – Inbreuk vermijden

Inbreuk patentU wilt vanzelfsprekend geen inbreuk maken op een octrooi van een ander.

Indien U twijfelt of dit het geval is kan Patenthuis dit onderzoeken. Dit heet een Freedom-to-Operate studie (FTO).

Hierbij geeft Patenthuis een juridische opinie of er sprake kan zijn van een inbreuk. In veel grotere bedrijven wordt dit vroeg in een ontwikkeltraject gedaan om te voorkomen dat een ontwikkeld product of proces niet commercieel gebruikt mag worden.

Uit een FTO studie kan als resultaat komen dat er geen probleem is, of dat U een groot risico loopt om inbreuk te plegen. In het laatste geval adviseert Patenthuis U over uw verdere mogelijkheden. Die zijn er namelijk vaak wel degelijk: Technische aanpassingen, een licentie overeenkomen, het octrooi nietig laten verklaren en andere.

De hoeveelheid werk die met een FTO studie gemoeid is kan snel hoog oplopen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de kosten van een FTO studie te verantwoorden zijn ten opzichte van de verwachte opbrengst van die activiteit.

Er zijn echter zeer veel octrooien, in zeer veel landen.

Een FTO studie wordt daarom altijd uitgevoerd op een beperkte hoeveelheid octrooien: beperkt tot de octrooien van een of enkele concurrenten of beperkt tot de resultaten van een opzoeking. Er blijft hierbij een zeker risico dat er toch inbreuk is op niet-onderzochte octrooien. Ook wordt vaak een geografische beperking toegepast.

Patenthuis kan een FTO studie uitvoeren op basis van opzoekingen van uzelf of anderen, maar natuurlijk kan Patenthuis ook zelf een voorbereidende opzoeking doen, zie de pagina opzoekingen.

De uitvoering van een dergelijke opzoeking, zeker het filteren van de resultaten, is niet los te zien van de analyse die hoort bij de FTO studie zelf. Daarom wordt normaal gesproken gewerkt met een totaalbudget voor de combinatie van een opzoeking en een FTO analyse. Vanzelfsprekend is het zo dat voor een groter budget een bredere en grondiger opzoeking gedaan kan worden en er dus minder risico is op een incorrecte mening dat U ‘freedom to operate’ heeft.

Een budgetindicatie voor een FTO studie is moeilijk te geven zonder de specifieke details te kennen, maar is meestal minimaal 5000 €.