Opzoekingen met betrekking tot octrooien

octrooien opzoekenOctrooionderzoek ter voorbereiding van een octrooiaanvraag

Om een octrooiaanvraag te schrijven die zo sterk mogelijk is, is het vaak beter een voorafgaande studie te doen met betrekking tot wat er al bekend is. Dit noemt men een octrooionderzoek.

In principe gaat Patenthuis ervan uit dat de uitvinder/aanvrager weet wat de stand van de techniek is. Hij/zij is immers werkzaam in het betreffende vakgebied. Een octrooionderzoek is dan ook zeker niet nodig.

Toch kan vooraf octrooien zoeken geen kwaad. Er zijn natuurlijk kosten aan verbonden, maar een op te stellen octrooiaanvraag wordt er bijna altijd beter van. Naar aanleiding van het patentonderzoek kunt U er ook achter komen dat uw uitvinding al bestaat, in welk geval het meestal niet nuttig is een octrooiaanvraag op te stellen en in te dienen. Zo kunt U behoorlijk wat tijd, geld en moeite besparen.

Patenthuis adviseert een uitvinder/aanvrager om zelf van tevoren een onderzoek te doen naar de stand van de techniek en de resultaten mee te delen, zodat daar rekening mee kan worden gehouden. U kunt patenten zoeken via bijvoorbeeld Espacenet of Google Patents.

Patenthuis kan dit echter ook voor U doen. Een opzoeking als voorbereiding op het schrijven van een octrooiaanvraag kost typisch circa 1200-1800 Euro, inclusief een beperkte analyse met betrekking tot de impact van de resultaten op de octrooieerbaarheid van uw uitvinding.

Voorbereiding op een Freedom to operate (FTO) studie

Als U wilt weten of er geen octrooien van anderen zijn die U kunnen storen bij uw activiteiten, dan is een FTO studie nodig. Meestal is een eerste stap een opzoeking te doen om te zien welke gepubliceerde octrooien en octrooiaanvragen er zijn.

Patenthuis kan een FTO studie doen op basis van opzoekingen van uzelf of anderen.

Patenthuis kan ook zelf een dergelijk octrooionderzoek uitvoeren. Hierbij wordt meestal een relatief brede zoekopdracht gedefinieerd, om zeker te zijn dat er niets gemist wordt. Er worden dan echter ook vaak veel irrelevante resultaten gevonden. Deze worden handmatig uit de resultaten gefilterd. Op de dan verkregen set resultaten wordt de uiteindelijke FTO studie uitgevoerd.

De uitvoering van een dergelijke opzoeking, zeker het filteren van de resultaten, is niet los te zien van de analyse die hoort bij de FTO studie zelf. Daarom wordt normaal gesproken gewerkt met een totaalbudget voor de opzoeking en de FTO studie zelf. Zo weet U vooraf wat U kwijt bent voor het gehele patentonderzoek.

prior art voorbekendheidNietigheidsopzoeking

Als een uitvinding niet nieuw of niet inventief is, dan zou hiervoor geen geldig octrooi verleend mogen worden. Soms gebeurt dat toch.

Om de nietigheid van het octrooi van een concurrent aan te tonen (bijvoorbeeld omdat U zelf die technologie wilt commercialiseren), kan Patenthuis openbaarmakingen zoeken van voor de prioriteitsdatum van de octrooiaanvraag,

Afhankelijk van hoe belangrijk het is om de nietigheid van het betreffende aan te tonen, kan hier meer of minder werk ingestoken worden. Het is natuurlijk nooit zeker dat er iets relevants gevonden wordt. Misschien was de uitvinding inderdaad wel nieuw en inventief, en was de verlening van het octrooi dan ook wel terecht.

Een nietigheidsopzoeking wordt altijd aangepast en uitgevoerd afhankelijk van de specifieke situatie. Het budget kan dan ook sterk variëren, maar zal zelden minder dan 3000 Euro zijn.

Kleinere opzoekingen: specifieke patenten opzoeken

Vanzelfsprekend kunt U ook bij Patenthuis terecht voor kleinere zoekopdrachten, bijvoorbeeld naar de octrooien/octrooiaanvragen van een specifieke firma, of naar de status van een octrooi of octrooiaanvraag: Is een octrooi nog in aanvraag of is het al goedgekeurd, of misschien afgewezen? En als het goedgekeurd is, is het octrooi dan nog steeds van kracht?

Op een dergelijke manier octrooien opzoeken, is meestal snel en gemakkelijk gebeurd. Daarom hoeft een opzoeking dan niet meer dan 100-300 Euro te kosten.

Belangrijke opmerking bij octrooien zoeken.

Men kan nooit volledig zijn in een opzoeking. Hoe hard men ook zoekt, er is altijd een kans dat er een relevant document niet gevonden wordt.

Hoe meer energie en tijd men steekt in de opzoeking, hoe minder documenten er zullen ontsnappen. Maar dat is natuurlijk ook duurder. Absolute volledigheid is echter een fictie. Dat zou namelijk een universitaire studie van jaren in het betreffende vakgebied vergen.

Daarom wordt bij het octrooien opzoeken meestal een budget afgesproken, afhankelijk van het belang van de zaak. Vanzelfsprekend is het zo dat voor een groter budget een bredere en grondigere opzoeking en analyse gedaan kan worden.

Verder is het belangrijk op merken dat octrooidocumenten die minder dan 18 maanden geleden voor het eerst zijn ingediend, niet gevonden kunnen worden. Deze bevinden zich immers nog in de geheime fase. Ze zijn nog niet gepubliceerd. Er is dus altijd een kans dat er een octrooiaanvraag is die zeer relevant is voor de opzoeking en die  gewoon niet gevonden kan worden.