Octrooi/Patent aanvragen op uw idee!

Uitvinding beschermen door patent aanvragenIndien U uw uitvinding wilt beschermen kunt U een octrooi aanvragen. Dit wordt ook wel een patent aanvragen genoemd. Zie onderaan deze pagina voor meer uitleg.

Patenthuis stelt voor U de aanvraagtekst op en vertegenwoordigt U bij de octrooiverlenende afdelingen van de overheid gedurende de gehele verleningsprocedure.  In Belgie is dit met name de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

U kunt een octrooi aanvragen in België of in geheel Europa, maar ook in andere landen.

Voor een octrooiaanvraag in België of voor een Europese of Internationale (PCT) octrooiaanvraag doet Patenthuis de vertegenwoordiging zelf. Als U ook in andere landen een patent wilt aanvragen werkt Patenthuis hiervoor samen met een octrooigemachtigde in de betreffende landen.

Opstellen van een octrooiaanvraag

Een eerste stap bij het aanvragen van een octrooi is het opstellen van een beschrijving met conclusies (ook vaak ‘claims’ genoemd). Het is van het grootste belang dat dit professioneel gebeurt omdat de conclusies de beschermingsomvang definiëren waarvoor U het alleennrecht aanvraagt. Slecht opgestelde conclusies hebben een zeer groot risico dat U geen octrooi krijgt of dat een eventueel octrooi dat U krijgt feitelijk waardeloos is omdat het niet zal standhouden indien het aangevallen wordt.

Bij Patenthuis worden alle octrooiaanvragen geschreven door een Belgisch en Europees octrooigemachtigde, die hiervoor een specifieke opleiding heeft gehad en de wettelijke examens heeft gehaald. Patenthuis verzorgt ook de eventuele figuren die nodig zijn voor het aanvragen van een octrooi, al dan niet op basis van uw eigen tekeningen.

Patenthuis stelt octrooiaanvragen op in het Nederlands of in het Engels.

De kosten voor het opstellen van een octrooiaanvraag bedragen afhankelijk van de complexiteit en urgentie typisch 3000 tot 5500 Euro, maar kunnen in uitzonderlijke gevallen lager of hoger zijn.

Indienen octrooiaanvraag

Dit is het daadwerkelijke aanvragen van het patent of octrooi: het indienen van de octrooiaanvraag.

De indiendatum is van groot belang: Vanaf de indiendatum kunt U uw uitvinding openbaar maken zonder dat dit schadelijk is voor de verleenbaarheid van de octrooiaanvraag. Tot die datum kan iedere openbaarmaking, ook door Uzelf, ervoor zorgen dat U geen octrooi kunt krijgen.

Bij een indiening van een octrooiaanvraag is het verplicht een officieel nieuwheidsonderzoek aan te vragen, dat door de overheid wordt uitgevoerd.

Het tarief voor het indienen van een aanvraag voor een Belgisch octrooi bedraagt 895 € en voor een Europese octrooiaanvraag 1995 €. In beide gevallen is dit inclusief de taksen voor de indiening en het nieuwheidsonderzoek. Soms kan een eerder nieuwheidsonderzoek hergebruikt worden, waardoor kosten bespaard kunnen worden.

Er kan ook een internationale octrooiaanvraag (PCT) ingediend worden. De kosten hiervoor bedragen 3995 Euro. Hierbij wordt opgemerkt dat dit lang niet altijd interessant is: het heeft hoge kosten en leidt NIET tot een internationaal octrooi, dat bestaat namelijk niet. Dertig maanden na de oorspronkelijke eerste indiening moet een internationale aanvraag voortgezet worden als nationale of Europese aanvraag, met de daarbij behorende kosten.

Resultaat van het nieuwheidsonderzoek

Grote uitvinding! Octrooiaanvraag ingediend?Meestal komt na 6 tot 11 maanden het resultaat van het officiele nieuwheidsonderzoek. Deze resultaten worden aan U medegedeeld en kort geanalyseerd. De kosten van deze rapportage en analyse zijn inbegrepen in de indieningskosten.

Indien U een uitgebreidere studie van het nieuwheidsonderzoek en een advies over de kansen van uw octrooiaanvraag wenst, kost dit afhankelijk van de complexiteit meestal tussen 800 en 1200€.

Prioriteitsjaar

Een zeer kritische datum is 1 jaar na de eerste indiening. Dan verloopt het ‘prioriteitsjaar’. Als U in andere landen bescherming wenst voor dezelfde uitvinding moet U binnen dit prioriteitsjaar patent aanvragen in deze andere landen.

Verdere procedure

Bij een octrooiaanvraag in België volgt na circa 18-24 maanden een verlening, onafhankelijk van de resultaten van het nieuwheidsonderzoek.

Voor het aanvragen van een Europees octrooi ligt dit anders. Een Europees octrooi wordt pas verleend als de onderzoeker, na een onderzoek ten gronde, tevreden is dat de octrooiaanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet, waaronder nieuwheid en de aanwezigheid van inventiviteit.

Patenthuis behandelt de volledige verleningsprocedure voor U, vanzelfsprekend in overleg met U. Dit bestaat meestal inhoudelijk uit één tot drie verweerschriften, verspreid over een periode van enkele jaren.

Ook de diverse procedurele vereisten, zoals deadlines en te betalen taksen, worden door Patenthuis in de gaten gehouden.

Het verloop van deze verdere procedure, en dus de kosten, verschilt van aanvraag tot aanvraag. Typisch duurt de procedure na het nieuwheidsonderzoek nog 18 tot 60 maanden, en kost 12000 tot 15000 Euro.

Zie ook onze pagina over de kosten van een octrooi.

Octrooi aanvragen of patent aanvragen?

Een patent aanvragen en een octrooi aanvragen is hetzelfde!

Het correcte woord in het Nederlands is ‘octrooi’. Zowel de Belgische als de Nederlandse wetgeving gebruik alleen het woord ‘octrooi’. Toch wordt ook het Duitse en Engelse woord ‘patent’ veel gebruikt in België en Nederland, zoveel zelfs dat volgens Van Dale beide juist zijn.