Ga naar de inhoud
Home » Octrooi aanvragen op uw uitvinding

Octrooi aanvragen op uw uitvinding

Uitvinding beschermen door patent aanvragenIndien U uw technische uitvinding wilt beschermen kunt U een octrooi of patent aanvragen. (Een octrooi en een een patent is hetzelfde, zie onder). U kunt echter alleen technische uitvindingen beschermen door een patent. Er zijn een aantal dingen niet wettelijk te beschermen door middel van een patentaanvraag. Dit zijn: nieuwe manieren om producten of diensten te verkopen, nieuwe spelconcepten of bijzondere manieren om informatie overzichtelijk beschikbaar te maken.

Merknamen, logo’s, of de uiterlijke vorm van een product zijn wettelijk wel te beschermen, maar niet via Patenthuis. Hiervoor kunt U bij een merkengemachtigde of modellengemachtigde terecht.

Wij specialiseren ons in het aanvragen van patenten voor technische uitvindingen, vooral voor bedrijven.

U kunt een patent aanvragen in België of in geheel Europa, maar ook in andere landen.

Voor een octrooiaanvraag in België of voor een Europese of Internationale (PCT) octrooiaanvraag doet Patenthuis de vertegenwoordiging zelf. Als U ook in andere landen een patent aanvragen wilt, werkt Patenthuis hiervoor samen met een octrooigemachtigde in die landen.

Patenthuis stelt voor U de aanvraagtekst op en vertegenwoordigt U bij de octrooiverlenende afdelingen van de overheid gedurende de gehele verleningsprocedure. In België is dit met name de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Voor de landen die zijn toe zijn getreden tot het Europees octrooiverdrag is dat het Europees octrooibureau. Deze landen zijn alle landen van de Europese unie en nog een groot aantal landen daarbuiten.

Het begin van een octrooi aanvragen: opstellen van de tekst van de octrooiaanvraag

Een eerste stap bij het aanvragen van een octrooi is het opstellen van een beschrijving met conclusies (ook vaak ‘claims’ genoemd). Het is van groot belang dat dit professioneel gebeurt. De conclusies definiëren immers het gebied waarvoor U het alleenrecht aanvraagt. Slecht geschreven conclusies hebben een zeer groot risico dat U geen octrooi krijgt. Ook kan het zijn dat een eventueel octrooi dat U krijgt in feite waardeloos is omdat het niet zal standhouden indien iemand het aanvalt.

Bij Patenthuis worden alle octrooiaanvragen geschreven door een Belgisch en Europees octrooigemachtigde. Deze heeft hiervoor een specifieke opleiding gehad en heeft de wettelijke examens met succes voltooid. Patenthuis verzorgt ook figuren die nodig zijn (soms wel, en soms niet) voor het aanvragen van een octrooi, Dat gebeurt bij voorkeur op basis van uw eigen tekeningen.

Patenthuis stelt octrooiaanvragen op in het Nederlands of in het Engels.

De kosten voor het opstellen van een octrooiaanvraag bedragen meestal 4000€ tot 5500€, maar kunnen in uitzonderlijke gevallen lager of hoger zijn. Dit is afhankelijk van hoe complex de uitvinding is en hoe urgent de indiening van de patentaanvraag is.

Indienen van de octrooiaanvraag

Dit is het daadwerkelijke aanvragen van het patent of octrooi: het indienen van de octrooiaanvraag. In België of in Europa, of andere landen natuurlijk.

De indiendatum is van groot belang: Vanaf de indiendatum kunt U uw uitvinding bekend maken zonder dat dit schadelijk is voor de kansen op succes van de octrooiaanvraag. Tot die datum kan iedere openbaarmaking, ook door Uzelf, er voor zorgen dat U geen octrooi kunt krijgen. Het is dus absoluut nodig dat uitvinders hun uitvinding geheim houden totdat er een octrooi is ingediend.

Bij een indiening van een Belgische of Europese octrooiaanvraag is het verplicht een officieel nieuwheidsonderzoek aan te vragen. De overheid voert dit onderzoek uit als deel van de aanvraagprocedure.

Het tarief voor het indienen van een octrooiaanvraag voor een Belgisch octrooi bedraagt 949 € en voor een Europese octrooiaanvraag 2300-2400 €. In beide gevallen is dit inclusief de taksen voor de indiening en het nieuwheidsonderzoek. Soms kan men een eerder nieuwheidsonderzoek opnieuw gebruiken. Dit bespaart natuurlijk kosten.

Er kan ook een internationale octrooiaanvraag (PCT) ingediend worden. Hierbij moeten we opmerken dat dit lang niet altijd interessant is. Het heeft namelijk relatief hoge kosten en leidt NIET tot een internationaal octrooi, dat bestaat namelijk niet. Dertig maanden na de oorspronkelijke eerste indiening moet een internationale octrooiaanvraag voortgezet worden als nationale of Europese octrooiaanvraag.

Resultaat van het nieuwheidsonderzoek

Grote uitvinding! Octrooiaanvraag ingediend?Meestal ontvangen wij na 6 tot 11 maanden de uitkomst van het officiële nieuwheidsonderzoek. Deze uitkomst wordt aan U meegedeeld en kort uitgelegd. De kosten van deze rapportage en analyse zitten bij de kosten van de indiening in.

Indien U een uitgebreide studie van het nieuwheidsonderzoek wenst, kan dit natuurlijk. Hierbij hoort natuurlijk ook een advies over de kansen van uw octrooiaanvraag. Dit kost, afhankelijk van hoe complex de zaak ligt, meestal tussen 600 en 1000€.

Prioriteitsjaar: Patent aanvragen in andere landen

Een zeer kritische datum is 1 jaar na de eerste indiening. Dan verloopt het ‘prioriteitsjaar’. Als U in andere landen bescherming wenst voor de uitvinding moet U binnen dit jaar patent aanvragen in deze andere landen. Op basis van een internationaal verdrag tellen dan publicaties van na de indiendatum van de eerste indiening niet mee voor de nieuwheid en inventiviteit van uw uitvinding.

Verdere procedure in verband met patent aanvragen

Bij een octrooiaanvraag in België volgt na circa 18-24 maanden een verlening, onafhankelijk van de resultaten van het nieuwheidsonderzoek.

Voor het aanvragen van een Europees octrooi ligt dit anders. Een Europees octrooi wordt pas verleend als de onderzoeker tevreden is dat de octrooiaanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet. Dit dit doe hij of zij pas na een onderzoek ten gronde. Hierbij onderzoekt hij/zij ook zeker de nieuwheid en de aanwezigheid van inventiviteit.

Patenthuis behandelt de gehele verleningsprocedure voor U, en uiteraard in overleg met U. Dit bestaat meestal inhoudelijk uit één tot drie verweerschriften, verspreid over een periode van enkele jaren.

Patenthuis houdt ook de diverse procedurele vereisten, zoals deadlines en te betalen taksen, in de gaten.

Het verloop van deze verdere procedure, en dus de kosten, verschilt tussen verschillende octrooiaanvragen. Typisch duurt de procedure na het nieuwheidsonderzoek nog 18 tot 60 maanden en kost meestal 9000 tot 13000€.

Zie ook onze pagina’s over de kosten van een patent aanvragen en over hoe die kosten te beperken.

Als iemand het niet eens is met de verlening van een Europees patent kan hij een oppositie indienen. Dit moet binnen een termijn van negen maanden. Zie de pagina over oppositie voor meer informatie.

Patent of octrooi aanvragen?

Een patent en een octrooi is hetzelfde!

Het correcte woord in het Nederlands is ‘octrooi’. Zowel de Belgische als de Nederlandse wetgeving gebruik alleen het woord ‘octrooi’. Toch wordt ook het Duitse en Engelse woord ‘patent’ veel gebruikt in België en Nederland. Volgens het bekende woordenboek Van Dale zijn beide juist.