Home » Octrooi aanvragen op uw uitvinding

Octrooi aanvragen op uw uitvinding

Uitvinding beschermen door patent aanvragenIndien U uw technische uitvinding wilt beschermen kunt U een octrooi of patent aanvragen.  (Een octrooi en een een patent is hetzelfde, zie onder).  U kunt echter alleen technische uitvindingen beschermen door een patent. Er zijn een aantal dingen niet wettelijk te beschermen door middel van een patentaanvraag: Nieuwe manieren om producten of diensten te verkopen, nieuwe spelconcepten of bijzondere manieren om informatie overzichtelijk beschikbaar te maken.

Merknamen, logo’s, of uiterlijke vormgeving van producten zijn wettelijk wel te beschermen, maar niet via Patenthuis. Hiervoor kunt U bij een merkengemachtigde of modellengemachtigde terecht.

Wij specialiseren ons in het aanvragen van patenten voor technische uitvindingen, specifiek voor bedrijven.

U kunt een patent aanvragen in België of in geheel Europa, maar ook in andere landen.

Voor een octrooiaanvraag in België of voor een Europese of Internationale (PCT) octrooiaanvraag doet Patenthuis de vertegenwoordiging zelf. Als U ook in andere landen een patent aanvragen wilt, werkt Patenthuis hiervoor samen met een octrooigemachtigde in de betreffende landen.

Patenthuis stelt voor U de aanvraagtekst op en vertegenwoordigt U bij de octrooiverlenende afdelingen van de overheid gedurende de gehele verleningsprocedure.  In Belgie is dit met name de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Voor de landen die zijn toegetreden tot het Europees octrooiverdrag (Europese unie en nog een groot aantal landen daarbuiten) is dat het Europees octrooibureau.

Het begin van een octrooi aanvragen: opstellen van de tekst van de octrooiaanvraag

Een eerste stap bij het aanvragen van een octrooi is het opstellen van een beschrijving met conclusies (ook vaak ‘claims’ genoemd). Het is van het grootste belang dat dit professioneel gebeurt omdat de conclusies de beschermingsomvang definiëren waarvoor U het alleenrecht aanvraagt. Slecht opgestelde conclusies hebben een zeer groot risico dat U geen octrooi krijgt of dat een eventueel octrooi dat U krijgt feitelijk waardeloos is omdat het niet zal standhouden indien het aangevallen wordt.

Bij Patenthuis worden alle octrooiaanvragen geschreven door een Belgisch en Europees octrooigemachtigde, die hiervoor een specifieke opleiding heeft gehad en de wettelijke examens met succes heeft voltooid. Patenthuis verzorgt ook de eventuele figuren die nodig zijn voor het aanvragen van een octrooi, al dan niet op basis van uw eigen tekeningen.

Patenthuis stelt octrooiaanvragen op in het Nederlands of in het Engels.

De kosten voor het opstellen van een octrooiaanvraag bedragen afhankelijk van de complexiteit en urgentie typisch 3000 tot 5500 Euro, maar kunnen in uitzonderlijke gevallen lager of hoger zijn.

Indienen van de octrooiaanvraag

Dit is het daadwerkelijke aanvragen van het patent of octrooi: het indienen van de octrooiaanvraag in België of Europa (of andere landen natuurlijk).

De indiendatum is van groot belang: Vanaf de indiendatum kunt U uw uitvinding openbaar maken zonder dat dit schadelijk is voor de verleenbaarheid van de octrooiaanvraag. Tot die datum kan iedere openbaarmaking, ook door Uzelf, ervoor zorgen dat U geen octrooi kunt krijgen. Het is dus absoluut aangeraden dat uitvinders hun uitvinding geheim houden totdat er een octrooi is ingediend.

Bij een indiening van een Belgische of Europese octrooiaanvraag is het verplicht een officieel nieuwheidsonderzoek aan te vragen. De overheid voert dit uit als onderdeel van de aanvraagprocedure.

Het tarief voor het indienen van een octrooiaanvraag voor een Belgisch octrooi bedraagt 899 € en voor een Europese octrooiaanvraag 2195 €. In beide gevallen is dit inclusief de taksen voor de indiening en het nieuwheidsonderzoek. Soms kan een eerder nieuwheidsonderzoek hergebruikt worden, waardoor kosten bespaard kunnen worden.

Er kan ook een internationale octrooiaanvraag (PCT) ingediend worden. De kosten hiervoor bedragen 4095 Euro. Hierbij wordt opgemerkt dat dit lang niet altijd interessant is. Het heeft namelijk relatief hoge kosten en leidt NIET tot een internationaal octrooi, dat bestaat namelijk niet. Dertig maanden na de oorspronkelijke eerste indiening moet een internationale octrooiaanvraag voortgezet worden als nationale of Europese octrooiaanvraag.

Resultaat van het nieuwheidsonderzoek

Grote uitvinding! Octrooiaanvraag ingediend?Meestal ontvangen wij na 6 tot 11 maanden het resultaat van het officiele nieuwheidsonderzoek. Deze resultaten worden aan U medegedeeld en kort geanalyseerd. De kosten van deze rapportage en analyse zijn inbegrepen in de indieningskosten.

Indien U een uitgebreidere studie van het nieuwheidsonderzoek en een advies over de kansen van uw octrooiaanvraag wenst, kan dit natuurlijk. Dit kost, afhankelijk van de complexiteit, meestal tussen 600 en 1000€.

Prioriteitsjaar: Patent aanvragen in andere landen

Een zeer kritische datum is 1 jaar na de eerste indiening. Dan verloopt het ‘prioriteitsjaar’. Als U in andere landen bescherming wenst voor dezelfde uitvinding moet U binnen dit prioriteitsjaar patent aanvragen in deze andere landen. Op basis van een internationaal verdrag worden dan publicaties de indiendatum van de oorspronkelijke indiening niet meegeteld voor de beoordeling van nieuwheid en inventiveit van uw uitvinding.

Verdere procedure in verband met patent aanvragen

Bij een octrooiaanvraag in België volgt na circa 18-24 maanden een verlening, onafhankelijk van de resultaten van het nieuwheidsonderzoek.

Voor het aanvragen van een Europees octrooi ligt dit anders. Een Europees octrooi wordt pas verleend als de onderzoeker tevreden is dat de octrooiaanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet. Dit dit doe hij/zij pas na een onderzoek ten gronde. Hierbij onderzoekt hij/zij ook zeker de nieuwheid en de aanwezigheid van inventiviteit.

Patenthuis behandelt de volledige verleningsprocedure voor U, vanzelfsprekend in overleg met U. Dit bestaat meestal inhoudelijk uit één tot drie verweerschriften, verspreid over een periode van enkele jaren.

Ook de diverse procedurele vereisten, zoals deadlines en te betalen taksen, worden door Patenthuis in de gaten gehouden.

Het verloop van deze verdere procedure, en dus de kosten, verschilt tussen verschillende octrooiaanvragen. Typisch duurt de procedure na het nieuwheidsonderzoek nog 18 tot 60 maanden en kost 9000 tot 12000 Euro.

Zie ook onze paginas over de kosten van een patent aanvragen en over hoe die kosten te beperken.

Na toekenning van een Europees patent kan iedereen gedurende negen maanden oppositie indienen als hij het niet eens is met de verlening. Zie de pagina over oppositie voor meer informatie.

Patent of octrooi aanvragen?

Een patent en een octrooi is hetzelfde!

Het correcte woord in het Nederlands is ‘octrooi’. Zowel de Belgische als de Nederlandse wetgeving gebruik alleen het woord ‘octrooi’. Toch wordt ook het Duitse en Engelse woord ‘patent’ veel gebruikt in België en Nederland. Volgens het bekende woordenboek Van Dale zijn beide juist.