Patenten opzoeken

Patenten zoeken als voorbereiding voor een eigen patent

octrooien opzoeken Om een octrooiaanvraag te schrijven die zo sterk mogelijk is, kan men van te voren octrooien en octrooiaanvragen gaan opzoeken in hetzelfde vakgebied. Dit noemt men een octrooionderzoek of een onderzoek naar de stand van de techniek.

In principe gaat Patenthuis ervan uit dat de uitvinder/aanvrager weet wat de stand van de techniek is. Hij/zij is immers werkzaam in het betreffende vakgebied. Het zoeken van patenten voordat een octrooiaanvraag wordt opgesteld is dan ook lang niet altijd wenselijk en nodig.

Toch kan vooraf octrooien zoeken geen kwaad. Er zijn natuurlijk kosten aan verbonden, maar een op te stellen octrooiaanvraag wordt er bijna altijd beter van. Naar aanleiding van het octrooionderzoek kunt U er ook achter komen dat uw uitvinding al bestaat, in welk geval het meestal niet nuttig is een octrooiaanvraag op te stellen en in te dienen. Zo kunt U behoorlijk wat tijd, geld en moeite besparen.

Patenthuis adviseert een uitvinder/aanvrager om zelf van tevoren een onderzoek te doen naar de stand van de techniek en de resultaten mee te delen, zodat daar rekening mee kan worden gehouden. U kunt patenten zoeken via bijvoorbeeld Espacenet of Google Patents.

Patenthuis kan dit echter ook voor U doen. Een het opzoeken van octrooien als voorbereiding op het schrijven van een octrooiaanvraag kost typisch circa 1200-1800 Euro, inclusief een beperkte analyse met betrekking tot de impact van de resultaten op de octrooieerbaarheid van uw uitvinding.

Octrooiaanvragen en octrooien zoeken voor ‘Freedom to operate’

En andere reden om octrooien te zoeken is in het kader van een Freedom to operate (FTO) studie, om te weten of er niet een octrooi van een ander is dat U zou kunnen storen. Meestal is een eerste stap van een dergelijke FTO studie het opzoeken van octrooien en octrooiaanvragen die er al zijn. Patenthuis kan een FTO studie doen op basis van een octrooionderzoek van Uzelf of van gespecialiseerde zoekfirma’s.

Patenthuis kan ook zelf een dergelijk octrooionderzoek uitvoeren. Hierbij wordt meestal een relatief brede zoekopdracht gedefinieerd, om zeker te zijn dat er niets gemist wordt. Er worden dan echter ook vaak veel irrelevante resultaten gevonden. Deze worden handmatig uit de resultaten gefilterd. Op de dan verkregen set resultaten wordt de uiteindelijke FTO studie uitgevoerd.

De uitvoering van een dergelijk octrooionderzoek, zeker het filteren van de resultaten, is niet los te zien van de analyse die hoort bij de FTO studie zelf. Daarom wordt normaal gesproken gewerkt met een totaalbudget voor de opzoeking en de FTO studie zelf. Zo weet U vooraf wat U kwijt bent voor het gehele patentonderzoek.

Nietigheidsopzoeking

prior art voorbekendheidAls een uitvinding niet nieuw of niet inventief is, dan zou hiervoor geen geldig octrooi verleend mogen worden. Soms gebeurt dat toch. Om de nietigheid van het octrooi van een concurrent aan te tonen (bijvoorbeeld omdat U zelf die technologie wilt commercialiseren), kan Patenthuis een relevant patent zoeken (of ook andere documenten) van voor de prioriteitsdatum van de octrooiaanvraag.

Afhankelijk van hoe belangrijk het is om de nietigheid van het betreffende patent aan te tonen, kan hier meer of minder werk ingestoken worden. Het is natuurlijk nooit zeker dat er iets relevants gevonden wordt. Misschien was de uitvinding inderdaad wel nieuw en inventief, en was de verlening van het octrooi dan ook wel terecht.

Een nietigheidsopzoeking wordt altijd aangepast en uitgevoerd afhankelijk van de specifieke situatie. Het budget kan dan ook sterk variëren, maar zal zelden minder dan 3000 Euro zijn.

Kleinere opzoekingen: een specifiek patent opzoeken

Vanzelfsprekend kunt U ook bij Patenthuis terecht voor kleinere zoekopdrachten, bijvoorbeeld het opzoeken van octrooien of octrooiaanvragen van een specifieke firma, of de status van een patent opzoeken: Is het patent nog in aanvraag of is het al goedgekeurd, of misschien afgewezen? En als het goedgekeurd is, is het octrooi dan nog steeds van kracht?

Op een dergelijke specifieke manier octrooien zoeken is meestal snel en gemakkelijk gebeurd. Daarom hoeft een zoekopdracht dan niet meer dan 100-300 Euro te kosten.

Belangrijke opmerking bij octrooien zoeken

Men kan nooit volledig zijn in een opzoeking. Hoe hard men ook zoekt, er is altijd een kans dat er een relevant document niet gevonden wordt.

Hoe meer energie en tijd men steekt in de opzoeking, hoe minder documenten er zullen ontsnappen. Maar dat is natuurlijk ook duurder. Absolute volledigheid is echter een fictie. Dat zou namelijk een universitaire studie van jaren in het betreffende vakgebied vergen.

Daarom wordt bij het opzoeken van patenten en andere documenten meestal een budget afgesproken, afhankelijk van het belang van de zaak. Vanzelfsprekend is het zo dat voor een groter budget een bredere en grondigere opzoeking en analyse gedaan kan worden.

Verder is het belangrijk op merken dat octrooidocumenten die minder dan 18 maanden geleden voor het eerst zijn ingediend, niet gevonden kunnen worden. Deze bevinden zich immers nog in de geheime fase. Ze zijn nog niet gepubliceerd. Er is dus altijd een kans dat er een octrooiaanvraag is die zeer relevant is voor het onderzoek en die  simpelweg niet gevonden kan worden.