Home » Patenten opzoeken

Patenten opzoeken

Er zijn diverse redenen om octrooien of octrooiaanvragen van concurrenten op te zoeken. We zetten de meest voorkomende reden op een rijtje:

Patenten zoeken als voorbereiding voor een eigen patent

octrooien opzoeken Om een octrooiaanvraag te schrijven die zo sterk mogelijk is, kan men van te voren octrooiaanvragen en octrooien opzoeken in hetzelfde vakgebied. Dit noemt men een octrooionderzoek of een nieuwheidsonderzoek of een onderzoek naar de stand van de techniek.

In principe gaat Patenthuis ervan uit dat de uitvinder/aanvrager weet wat de stand van de techniek is. Hij/zij is immers werkzaam in het betreffende vakgebied, en wordt dus verwacht te weten wat er al bestaat. Patenten zoeken voordat een octrooiaanvraag wordt opgesteld is dan ook lang niet altijd wenselijk en nodig.

Toch kan vooraf reeds bestaande octrooien zoeken geen kwaad. Er zijn natuurlijk kosten aan verbonden, maar een op te stellen octrooiaanvraag wordt er vaak beter van. Naar aanleiding van het octrooionderzoek kunt U er ook achter komen dat uw uitvinding al bestaat, in welk geval het meestal niet nuttig is een octrooiaanvraag op te stellen en in te dienen. Zo kunt U behoorlijk wat tijd, geld en moeite besparen.

Patenthuis adviseert een uitvinder/aanvrager om zelf van tevoren een onderzoek te doen naar de stand van de techniek en de resultaten mee te delen aan ons, zodat daar rekening mee kan worden gehouden bij het opstellen van een octrooiaanvraag. U kunt patenten zoeken via bijvoorbeeld Espacenet of Google Patents.

Patenthuis kan ook een oriënterend nieuwheidsonderzoek voor U doen, voor een vaste prijs van 895€. Zie de speciale pagina over het oriënterende nieuwheidsonderzoek voor de details van dit aanbod. 

Octrooiaanvragen en octrooien zoeken voor ‘Freedom to operate’

En andere reden om octrooien te zoeken is in het kader van een Freedom to operate (FTO) studie, om te weten of er niet een octrooi van een ander is dat U zou kunnen storen. Meestal is een eerste stap van een dergelijke FTO studie octrooien opzoeken die er al zijn (en octrooiaanvragen ook, natuurlijk). Patenthuis kan een FTO studie doen op basis van een octrooionderzoek van Uzelf of van gespecialiseerde zoekfirma’s.

Patenthuis kan ook zelf een dergelijk octrooionderzoek uitvoeren. Hierbij wordt meestal een relatief brede zoekopdracht gedefinieerd, om zeker te zijn dat er niets gemist wordt. Er worden dan echter ook vaak veel irrelevante resultaten gevonden. Deze worden handmatig uit de resultaten gefilterd. Op de dan verkregen set resultaten wordt de uiteindelijke FTO studie uitgevoerd.

De uitvoering van een dergelijk octrooionderzoek, zeker het filteren van de resultaten, is niet los te zien van de analyse die hoort bij de FTO studie zelf. Daarom wordt normaal gesproken gewerkt met een totaalbudget voor de opzoeking en de FTO studie zelf. Zo weet U vooraf wat U kwijt bent voor het gehele patentonderzoek.

Nietigheidsopzoeking

prior art voorbekendheidAls een uitvinding niet nieuw of niet inventief is, dan mag hiervoor wettelijk geen geldig octrooi verleend worden. Soms gebeurt dat toch. Om de nietigheid van het octrooi van een concurrent aan te tonen (bijvoorbeeld omdat U zelf die technologie wilt commercialiseren), kan Patenthuis een relevant patent, of andere documenten, zoeken die gepubliceerd zijn voor de prioriteitsdatum van het octrooi dat U wilt vernietigen.

Afhankelijk van hoe belangrijk het is om de nietigheid van het betreffende patent aan te tonen, kan hier meer of minder werk ingestoken worden. Het is natuurlijk nooit zeker dat er iets relevants gevonden wordt. Het kan immers heel goed dat de uitvinding van uw concurrent inderdaad wel nieuw en inventief was. Dan was de verlening van het octrooi ook wel terecht.

Een nietigheidsopzoeking wordt altijd aangepast en uitgevoerd afhankelijk van de specifieke situatie. Het budget kan dan ook sterk variëren, maar zal meestal minimaal enkele duizenden Euro’s bedragen.

Kleinere opzoekingen: een specifiek patent opzoeken

Vanzelfsprekend kunt U ook bij Patenthuis terecht voor kleinere zoekopdrachten, bijvoorbeeld het opzoeken van octrooien of octrooiaanvragen van een specifieke firma, of de status van een patent opzoeken: Is het patent nog in aanvraag of is het al goedgekeurd, of misschien afgewezen? En als het goedgekeurd is, is het octrooi dan nog steeds van kracht? Dit zijn belangrijke dingen om te weten om te voorkomen dat U per ongeluk inbreuk pleegt op een octrooi van een ander.

Op een dergelijke specifieke manier octrooien zoeken is meestal snel en gemakkelijk gebeurd. Daarom hoeft een dergelijke zoekopdracht vaak niet meer dan 100-300 Euro te kosten.

Belangrijke opmerking bij octrooien zoeken

Men kan nooit volledig zijn in een opzoeking. Hoe hard men ook zoekt, er is altijd een kans dat er een relevant document niet gevonden wordt.

Hoe meer energie en tijd men steekt in de opzoeking, hoe minder documenten er zullen ‘ontsnappen’. Maar dat is natuurlijk ook duurder. Absolute volledigheid bij het opzoeken van documenten kan niemand U geven.

Daarom wordt bij het opzoeken van patenten en andere documenten meestal een budget afgesproken, afhankelijk van het belang van de zaak. Vanzelfsprekend is het zo dat voor een groter budget een bredere en grondigere opzoeking en analyse gedaan kan worden.

Verder is het belangrijk op merken dat octrooidocumenten die minder dan 18 maanden geleden voor het eerst zijn ingediend, niet gevonden kunnen worden. Deze bevinden zich immers nog in de geheime fase. Ze zijn nog niet gepubliceerd. Er is dus altijd een kans dat er een octrooiaanvraag is die zeer relevant is voor het onderzoek en die simpelweg niet gevonden kan worden.