Ga naar de inhoud
Home » Patenten opzoeken

Patenten opzoeken

Er zijn diverse redenen om octrooien of octrooiaanvragen van uw concurrenten op te zoeken. We zetten de meest voorkomende redenen op een rijtje:

Patenten zoeken als voorbereiding voor een eigen patent

octrooien opzoeken U wilt natuurlijk een octrooiaanvraag die zo sterk mogelijk is. Hiervoor kan men van te voren octrooiaanvragen en octrooien opzoeken in hetzelfde vakgebied. Dit noemt men een octrooionderzoek of een nieuwheidsonderzoek of een onderzoek naar de stand van de techniek.

In principe gaat Patenthuis ervan uit dat de uitvinder/aanvrager weet wat de stand van de techniek is. Hij/zij werkt immers in het betreffende vakgebied, en moet dus eigenlijk wel weten wat er al bestaat. Patenten zoeken voordat een octrooiaanvraag wordt opgesteld is dan ook lang niet altijd nuttig en nodig.

Toch kan vooraf reeds bestaande octrooien zoeken geen kwaad. Er zijn natuurlijk kosten aan verbonden, maar een op te stellen octrooiaanvraag wordt er vaak beter van. Naar aanleiding van het octrooionderzoek kunt U er ook achter komen dat uw uitvinding al bestaat. In zo’n geval is het meestal niet nuttig een octrooiaanvraag op te stellen en in te dienen. Zo kunt U behoorlijk wat tijd, geld en moeite besparen.

Patenthuis adviseert een uitvinder of aanvrager om zelf van tevoren een onderzoek te doen naar de stand van de techniek en de resultaten mee te delen aan ons. Dan kunnen wij daar rekening mee houden bij het opstellen van een octrooiaanvraag. U kunt patenten zoeken via bijvoorbeeld Espacenet of Google Patents.

Patenthuis kan ook een oriënterend nieuwheidsonderzoek voor U doen, voor een vaste prijs van 895€. Zie de speciale pagina over het oriënterende nieuwheidsonderzoek voor de details van dit aanbod. 

Octrooiaanvragen en octrooien zoeken voor ‘Freedom to operate’

En andere reden om octrooien te zoeken is in het kader van een Freedom to operate (FTO) studie. Dit dient ervoor om te weten of er niet een octrooi van een ander is dat U zou kunnen storen. Meestal is een eerste stap van een dergelijke FTO studie octrooien opzoeken die er al zijn (en octrooiaanvragen ook, natuurlijk). Patenthuis kan een FTO studie doen op basis van een octrooionderzoek van Uzelf of van externe zoekfirma’s.

Patenthuis kan ook zelf een dergelijk octrooionderzoek uitvoeren. Hierbij wordt meestal een relatief brede zoekopdracht gebruikt, om zeker te zijn dat er niets gemist wordt. Er worden dan echter ook vaak veel resultaten gevonden die niet relevant zijn. Wij filteren deze dan handmatig uit de resultaten. Op de weerhouden set resultaten wordt dan de uiteindelijke FTO studie uitgevoerd.

De uitvoering van een dergelijk octrooionderzoek, zeker het filteren van de resultaten, is niet los te zien van de analyse die hoort bij de FTO studie zelf. Daarom wordt normaal gesproken gewerkt met een totaal budget voor de opzoeking en de FTO studie zelf. Zo weet U vooraf wat U kwijt bent voor het gehele patentonderzoek.

Nietigheidsopzoeking

prior art voorbekendheidAls een uitvinding niet nieuw of niet inventief is, dan mag hiervoor volgens de wet geen geldig octrooi verleend worden. Soms gebeurt dat toch. Als U zelf die technologie op de markt wilt brengen kan dat een probleem zijn, Om de nietigheid van het octrooi van een concurrent aan te tonen kan Patenthuis een eerder document zoeken. Dit kan bijvoorbeeld een relevant patent zijn dat openbaar werd voor de prioriteitsdatum van het octrooi dat U wilt vernietigen.

Afhankelijk van hoe belangrijk het is om de nietigheid van het betreffende patent aan te tonen, kan hier meer of minder werk ingestoken worden. Het is natuurlijk nooit zeker dat er iets relevants gevonden wordt. Het kan immers heel goed dat de uitvinding van uw concurrent inderdaad wel nieuw en inventief was. Dan was de verlening van het octrooi ook wel terecht.

Een nietigheidsopzoeking wordt altijd aangepast en uitgevoerd afhankelijk van de specifieke situatie. Het budget kan dan ook sterk variëren, maar zal meestal minimaal enkele duizenden Euro’s bedragen.

Kleine opzoekingen: een specifiek patent opzoeken

Vanzelfsprekend kunt U ook bij Patenthuis terecht voor kleine zoekopdrachten. Dit is bijvoorbeeld het opzoeken van octrooien of octrooiaanvragen van een specifieke firma, of de status van een patent opzoeken: Is het patent nog in aanvraag of is het al goedgekeurd, of misschien afgewezen? En als het goedgekeurd is, is het octrooi dan nog steeds van kracht? Dit zijn belangrijke dingen om te weten om te voorkomen dat U per ongeluk inbreuk pleegt op een octrooi van een ander.

Op een dergelijke specifieke manier octrooien zoeken is meestal snel en niet moeilijk. Daarom hoeft een dergelijke zoekopdracht vaak niet meer dan 100-300 Euro te kosten.

Belangrijke opmerking bij octrooien zoeken

Men kan nooit volledig zijn in een opzoeking. Hoe hard men ook zoekt, er is altijd een kans dat men een relevant document niet vindt.

Hoe meer energie en tijd men steekt in de opzoeking, hoe minder documenten er zullen ‘ontsnappen’. Maar dat is natuurlijk ook duurder. Absolute zekerheid bij het opzoeken van documenten dat een uitkomst volledig is, kan niemand U geven.

Daarom spreken we bij het opzoeken van patenten en andere documenten meestal een budget af met de klant. Dit budget hangt meestal af van het belang van de zaak. Natuurlijk is het zo dat wij voor een groter budget een bredere en meer grondige opzoeking en analyse kunnen doen.

Verder is er het  belangrijk om het volgende op te merken voor octrooien of aanvragen die minder dan 18 maanden geleden voor het eerst zijn ingediend. Deze bevinden zich immers nog in de geheime fase. Ze zijn nog niet gepubliceerd. Deze kan men niet vinden. Er is dus altijd een kans dat er een octrooiaanvraag is die zeer relevant is voor het onderzoek en die simpelweg nog niet publiek is.