Patenteren: Wat doet een octrooigemachtigde voor U?

Octrooi nemen idee Het octrooieren, oftewel patenteren, van een uitvinding en het optimaal gebruiken van octrooien binnen uw onderneming zijn niet vanzelfsprekend. Hiervoor heeft U een adviseur nodig met zowel voldoende technisch inzicht als een gedegen juridische achtergrond in het octrooirecht. Patenthuis is zo’n adviseur.

Patenthuis is een octrooibureau gevestigd in Turnhout en levert onder andere de volgende diensten:

  • opstellen van octrooiaanvragen
  • vertegenwoordiging van uw belangen ten opzichte van de octrooiverlenende overheden tijdens de aanvraag- en verleningsprocedure, met name het Europees Octrooibureau en de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de FOD Economie
  • vertegenwoordiging van uw belangen bij een oppositieprocedure of een beroep
  • juridisch advies indien U denkt namakers te hebben of wilt voorkomen namaker te zijn of bij andere juridische vraagstukken zoals kwesties rond uitvinderschap en eigendom bij dienstbetrekkingen
  • strategisch advies mbt octrooien en het ontwikkelen van een octrooistrategie die uw zakelijke strategie ondersteunt
  • opzoekingen met betrekking tot octrooien

Patenthuis behandelt in principe zaken met betrekking tot octrooien of octrooiaanvragen op alle technische vakgebieden behalve biochemie/biotechnologie, computertechnologie en electronica.

BertJan Kamphuis is de zaakvoerder en eigenaar van Patenthuis. Hij is Belgisch en Europees octrooigemachtigde en heeft vele jaren management- en technische ervaring in het internationale bedrijfsleven. Hij is daardoor bij uitstek goed geplaatst om de rol van octrooien in uw bedrijfsstrategie met U te bespreken en te optimaliseren.

Zijn technische kennis ligt vooral op de gebieden: procestechnologie, materiaalkunde, fysische chemie, metaalkunde, katalyse en poeder- en deeltjestechnologie

Een octrooigemachtigde is wettelijk verplicht informatie die U meedeelt geheim te houden. U kunt dus vrij spreken over uw uitvinding en de commercialisering ervan.

Versterking van uw interne team

Indien uw bedrijf een intern team van octrooigemachtigden heeft kan het voorkomen dat U tijdelijk versterking nodig heeft. Patenthuis is beschikbaar om uw team bij te staan  op uw locatie.

Octrooi of patent?

Een octrooi en een patent is hetzelfde. Het correcte woord in het Nederlands is ‘octrooi’. Toch wordt ook het Duitse en Engelse woord ‘patent’ veel gebruikt in het Nederlandse taalgebied, zoveel zelfs dat volgens Van Dale beide juist zijn.