Ga naar de inhoud

Een octrooigemachtigde van Patenthuis

Uitvinding verdient octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde van octrooibureau Patenthuis!

Het patenteren van technische uitvindingen en het optimaal gebruiken van patenten of octrooien binnen uw bedrijf zijn niet vanzelfsprekend. Hiervoor heeft U een octrooigemachtigde nodig.

Een octrooigemachtigde is een onafhankelijke adviseur in patentzaken. Hij of zij heeft een technische achtergrond en kennis van het octrooirecht. Patenthuis is zo’n adviseur. Wij zijn een octrooibureau dat bedrijven bijstaat in alles wat met octrooien te maken heeft.

Wat doet een octrooigemachtigde of een octrooibureau voor U?

Een octrooigemachtigde helpt u in de bescherming van uw technische uitvindingen. Dit doet hij door door octrooien aan te vragen en te beheren voor en namens U. Een patent of octrooi is het recht om anderen te verbieden uw uitvinding na te maken. Door middel van een octrooi verkrijgt U dus het alleenrecht op een technische uitvinding voor een periode van maximaal 20 jaar.

De eerste belangrijke taak van de octrooigemachtigde is het opstellen van een octrooiaanvraag. Een octrooiaanvraag is een juridisch document Dit moet correct opgesteld zijn en voldoen aan een aantal formele en inhoudelijke voorwaarden. Als de octrooiaanvraag slecht opgesteld is zal deze tijdens de verleningsprocedure vaak al onherroepelijk sneuvelen. Ook bij een betwisting tijdens een rechtszaak kan een slecht opgesteld octrooi gemakkelijk vallen.

Door opleiding en examens is een octrooigemachtigde bij uitstek in staat een goede octrooiaanvraag op te stellen. Ook is jaarlijkse aanvullende opleiding verplicht.

Een octrooigemachtigde is wettelijk verplicht om gegevens die U meedeelt geheim te houden. U kunt dus vrij spreken met uw octrooigemachtigde over uw uitvinding en de beste manier om deze te beschermen.

Octrooibureau Patenthuis

Octrooibureau Patenthuis is gevestigd in Turnhout en levert de volgende zakelijke diensten:

  • Opstellen en indienen van octrooiaanvragen door een octrooigemachtigde.
  • Optreden als uw vertegenwoordiger: opkomen voor uw belangen tijdens de verleningsprocedure bij de afdeling van de overheid die octrooien verleent. Dit zijn met name het Europees Octrooibureau en de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de FOD Economie.
  • Het voeren van een oppositieprocedure of een beroep bij het EPO.
  • Juridisch advies indien U denkt dat iemand inbreuk pleegt op uw patent of als wilt voorkomen zelf namaker te zijn. Ook bij andere juridische vraagstukken, zoals kwesties rond uitvinders en eigendom bij werknemers kunnen wij U helpen.
  • Het uitwerken en uitvoeren van een strategie met octrooien die uw zakelijke plannen ondersteunt.
  • Octrooien opzoeken, bijvoorbeeld om een inzicht te krijgen wat uw concurrenten doen.

Patenthuis is een dienstverlener gericht op business-to-business diensten. Typische klanten van ons zijn technische KMO’s en R&D afdelingen van grotere bedrijven. Voor een particulier heeft het meestal weinig zin om een octrooi aan te vragen. Patenthuis werkt dan ook niet voor particulieren. De redenen hiervoor zijn de kosten en de kleine kansen voor een privé-persoon om de waarde van een patent te benutten.

Wij zijn niet actief in de bescherming van merken, logo’s of de uiterlijke vorm van producten. Hiervoor dient U een merk of een model in te dienen. Voor meer informatie over merken en modellen, raadpleeg aub de website van het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.

Optreden tegen inbreuk

U moet zelf in de gaten houden of niemand inbreuk maakt op uw octrooi. U moet dan zelf optreden, maar meestal gebeurt dit met behulp van de octrooigemachtigde. Het kan natuurlijk een vergissing zijn als iemand inbreuk maakt. Hij kende het octrooi wellicht niet, of zag niet in dat het belangrijk was. In dat geval is het vaak al genoeg om dit te laten weten aan de inbreukpleger.

Indien hij niet stopt, zijn er verschillende mogelijkheden. Het is vaak aan te raden om te proberen een schikking te krijgen, maar natuurlijk kun u een rechtszaak aanspannen met behulp van een advocaat. Wij kunnen U adviseren of U sterk staat en wat de beste actie zou zijn.

Octrooigemachtigde BertJan Kamphuis

BertJan Kamphuis is de zaakvoerder en eigenaar van Patenthuis. Hij is Belgisch en Europees octrooigemachtigde en heeft vele jaren management- en technische ervaring in het internationale bedrijfsleven. Daardoor is hij bij uitstek goed in staat om de rol van octrooien in de strategie van uw bedrijf met U te bespreken. Hij kan U ook helpen bij de keuze welke uitvindingen te patenteren zijn en welke uitvindingen beter op een andere manier te beschermd worden.

Zijn technische kennis ligt vooral in de procestechnologie, materiaalkunde, fysische chemie, metaalkunde, katalyse en poeder- en deeltjestechnologie. Patenthuis behandelt echter in principe zaken met betrekking tot octrooien of octrooiaanvragen op alle technische gebieden, met name algemene mechanica en algemene chemie.

Een octrooigemachtigde als free-lancer om uw team te versterken?

Indien uw bedrijf een intern team van octrooigemachtigden heeft kan het gebeuren dat U tijdelijk versterking nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziekte of bij drukte. Octrooibureau Patenthuis is daarom met plezier beschikbaar om uw team bij te staan op uw locatie.

Waarschuwing valse verzoeken om betalen

Er worden vaak verzoeken om betaling voor vage en onwettige registratiekosten gestuurd naar octrooiaanvragers. Trap hier niet in, want dit is oplichting. Oplichter kunnen na publicatie gemakkelijk aan uw gegevens komen want die staan in openbare registers. Zie hier voor verdere informatie.