Uw octrooigemachtigde van Patenthuis

tandwielen grijpen in elkaar

Uitvinding verdient octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde van octrooibureau Patenthuis!

Het patenteren van technische uitvindingen en het optimaal gebruiken van patenten, oftewel octrooien, binnen uw bedrijf zijn niet vanzelfsprekend. Hiervoor heeft U een octrooigemachtigde nodig.

Een octrooigemachtigde is een onafhankelijke adviseur in patentzaken. Hij of zij heeft een technische achtergrond en juridische kennis van het octrooirecht. Patenthuis is zo’n adviseur, die bedrijven bijstaat in alles wat met octrooien te maken heeft.

Octrooibureau Patenthuis

Octrooibureau Patenthuis is gevestigd in Turnhout, Belgie en levert onder andere de volgende zakelijke diensten:

  • Opstellen en indienen van octrooiaanvragen door een octrooigemachtigde.
  • Optreden als uw vertegenwoordiger:  het behartigen van uw belangen tijdens de verleningsprocedure bij de octrooiverlenende overheden, met name het Europees Octrooibureau en de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de FOD Economie.
  • Het voeren van een oppositieprocedure of een beroep bij het EPO.
  • Juridisch advies indien U denkt namakers te hebben of wilt voorkomen zelf namaker te zijn. Ook bij andere juridische vraagstukken zoals kwesties rond uitvinderschap en eigendom bij dienstbetrekkingen kunnen wij U helpen.
  • Het uitwerken en uitvoeren van een octrooistrategie die uw zakelijke strategie ondersteunt
  • Octrooien opzoeken

Patenthuis is een dienstverlener gericht op business-to-business diensten. Typische klanten zijn technische KMO’s en R&D afdelingen van grotere bedrijven. Voor particulieren heeft het daarentegen meestal weinig zin om een octrooi aan te vragen, wegens de kosten en de beperkte kansen op een winstgevende exploitatie.

Wij zijn niet actief in de bescherming van merknamen, logo’s of uiterlijke vormgeving van producten. Hiervoor dient U een merk of een model te registreren. Voor meer informatie over merken en modellen: Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.

Octrooigemachtigde BertJan Kamphuis

BertJan Kamphuis is de zaakvoerder en eigenaar van Patenthuis. Hij is Belgisch en Europees octrooigemachtigde en heeft vele jaren management- en technische ervaring in het internationale bedrijfsleven. Daardoor is hij bij uitstek goed geplaatst om de rol van octrooien in uw bedrijfsstrategie met U te bespreken. Hij kan U ook helpen bij de keuze welke uitvindingen te patenteren zijn en welke uitvindingen beter op een andere manier te beschermen zijn.

Zijn technische kennis ligt vooral op de gebieden: procestechnologie, materiaalkunde, fysische chemie, metaalkunde, katalyse en poeder- en deeltjestechnologie, maar Patenthuis behandelt in principe zaken met betrekking tot octrooien of octrooiaanvragen op alle technische vakgebieden, met name algemene mechanica en algemene chemie.

Een octrooigemachtigde is wettelijk verplicht informatie die U meedeelt geheim te houden. U kunt dus vrij spreken met uw octrooigemachtigde over uw uitvinding en de beste manier om deze te beschermen commercialiseren.

Een octrooigemachtigde als free-lancer om uw team te versterken?

Indien uw bedrijf een intern team van octrooigemachtigden heeft kan het voorkomen dat U tijdelijk versterking nodig heeft, bijvoorbeeld bij ziekte of bij tijdelijke drukte. Octrooibureau Patenthuis is met plezier beschikbaar om uw team bij te staan op uw locatie.