Home » Freedom to operate – Inbreuk vermijden

Freedom to operate – Inbreuk vermijden

Inbreuk patent motorfietsU wilt vanzelfsprekend geen inbreuk maken op een octrooi van een ander bedrijf of een andere persoon. Indien U twijfelt of dit het geval is kan Patenthuis dit voor U onderzoeken. Dit heet een Freedom To Operate studie (FTO).

Wat is een Freedom To Operate studie

In een FTO studie geeft Patenthuis een juridische opinie of er sprake kan zijn van een inbreuk. In grotere bedrijven wordt dit vaak vroeg in een ontwikkeltraject gedaan om te voorkomen dat een ontwikkeld product of proces niet commercieel gebruikt mag worden.

Uit een FTO studie kan als resultaat komen dat er geen probleem is, dus dat U ‘Freedom To Operate’ heeft, of dat U een groot risico loopt om inbreuk te plegen. In het laatste geval is zeker niet alles verloren. Patenthuis adviseert U in een dergelijk geval over uw verdere mogelijkheden. Die zijn er namelijk vaak wel degelijk: Technische aanpassingen, een licentie overeenkomen, het octrooi nietig laten verklaren en andere.

Hoe wordt een FTO studie uitgevoerd?

De hoeveelheid werk die met een FTO studie gemoeid is kan snel hoog oplopen. Er zijn namelijk zeer veel octrooien, in zeer veel landen. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de kosten van een FTO studie te verantwoorden zijn ten opzichte van de verwachte opbrengst van die activiteit.

Een FTO studie wordt daarom altijd uitgevoerd op een beperkte hoeveelheid octrooien: beperkt tot de octrooien van een of enkele concurrenten of beperkt tot de resultaten van een literatuuronderzoek. Er blijft hierbij een zeker risico dat er toch inbreuk is op niet-onderzochte octrooien. Ook wordt vaak een geografische beperking toegepast.

Patenthuis kan een FTO studie uitvoeren op basis van een octrooionderzoek van uzelf of van een gespecialiseerd opzoekbureau. Natuurlijk kan Patenthuis ook zelf een voorbereidende opzoeking doen, zie de pagina over octrooien zoeken.

De uitvoering van een dergelijke zoekopdracht, zeker het filteren van de resultaten, is niet los te zien van de analyse die hoort bij de FTO studie zelf. Daarom wordt normaal gesproken gewerkt met een totaalbudget voor de combinatie van de opzoekopdracht en een Freedom To Operate analyse. Vanzelfsprekend is het zo dat voor een groter budget een bredere en grondiger opzoeking gedaan kan worden en er dus minder risico is op een incorrecte uitkomst dat U ‘freedom to operate’ heeft, terwijl dat mogelijk niet zo is.

Een budgetindicatie voor een FTO studie is moeilijk te geven zonder de specifieke details te kennen, maar is meestal minimaal 5000 €.