Ga naar de inhoud
Home » Inbreuk

Inbreuk

Discussie inbreukEen octrooi geeft de houder het alleenrecht om (kort gezegd) een bepaalde technologie te gebruiken. Ook een nog niet toegekende octrooiaanvraag geeft op beperktere schaal beperkingen voor andere partijen.

Er wordt natuurlijk wel eens inbreuk gemaakt op een octrooi of octrooiaanvraag. Patenthuis kan U adviseren en begeleiden indien U hiermee geconfronteerd wordt. Dit betreft hoofdzakelijk twee situaties

Inbreuk op uw octrooi of octrooiaanvraag

U denkt, of weet, dat iemand uw beschermde technologie gebruikt. Wat te doen?

Patenthuis maakt in overleg met U een grondige analyse van de situatie en geeft U een juridisch onderbouwd oordeel over de vraag: inbreuk of niet?

Indien er sprake is van inbreuk, zijn er, afhankelijk van de situatie, diverse mogelijkheden. Patenthuis kan de inbreukpleger om opheldering vragen. We kunnen licentieonderhandelingen voor of met U voeren. We kunnen een schadevergoeding vragen. We kunnen U zelfs begeleiden bij een rechtszaak om de inbreukpleger te laten stoppen.

Inbreuk op een octrooi van een ander.

Veel bedrijven maken het mee: plotseling komt er een indrukwekkende brief van een advocaat dat U inbreuk zou maken op het octrooi van een ander en de eis om met de inbreukmakende activiteiten te stoppen en ook nog een schadevergoeding te betalen.

Geen paniek. Patenthuis kan de situatie voor U analyseren en U adviseren over uw mogelijkheden en kansen.

Het kan heel goed zijn dat er geen sprake is van inbreuk. Dan kunnen we in overleg met U een gepast antwoord opstellen.

Het kan ook heel goed zijn dat er wel sprake is van inbreuk. Dan zullen we U dat eerlijk vertellen. Maar ook dan zijn er nog zeker mogelijkheden. Zo kan blijken dat het octrooi niet voldoet aan de wettelijke vereisten die daarvoor gelden, en dus in principe nietig is. Ook kan het best zijn dat er fouten zijn gemaakt tijdens de verleningsprocedure, die ook tot de nietigheid van het octrooi kunnen leiden.