Home ยป Oppositie / beroep

Oppositie / beroep

Oppositie juridischIndien iemand vindt dat een Europees octrooi onterecht is toegekend is er de mogelijk om oppositie in te dienen.

De verleningsprocedure wordt dan als het ware opnieuw uitgevoerd met de argumenten die de opponent aanreikt. Een groep van onderzoekers van het Europees octrooibureau besluit dan of het octrooi in stand blijft of vernietigd wordt

Een oppositie is een juridische procedure die aan strenge procedurele regels onderworpen is. Dit is dus bij uitstek iets waarvoor U een octrooigemachtigde nodig heeft.

Als U zich moet verdedigen omdat iemand oppositie indient tegen uw octrooi, of als U zelf oppositie wenst in te dienen tegen een octrooi van een ander, kan Patenthuis deze procedure namens U, en natuurlijk in overleg met U, voeren.

Na een oppositie kan de verliezer nog eens beroep aantekenen. Ook een beroepsprocedure kan Patenthuis voor U voeren.