Home » Kosten van een patent aanvragen in België

Kosten van een patent aanvragen in België

strategie patentEen vaak gehoorde vraag is ‘Hoeveel kost een octrooi aanvragen in België of Europa ?’ Dit is natuurlijk een logische vraag. U wilt immers weten wat de kostprijs is van een patent aanvragen (of octrooi, dat is hetzelfde) voordat U beslist of het een verstandige investering is.

We zetten verder naar beneden voor een Europees patent en een Belgisch patent de kosten op een rijtje. Er zijn echter twee belangrijke opmerkingen te maken.

Ten eerste is er meestal niet zoiets als een vaste prijs voor een patent. Dit is zo omdat het van te voren meestal niet te voorspellen is hoeveel werk er in gaat zitten voor de octrooigemachtigde. Dit verschilt namelijk per octrooiaanvraag en hangt ook nog eens af van de instelling van de aanvrager: Wil de aanvrager alle mogelijkheden van de procedure gebruiken om een zo breed mogelijk patent te krijgen? Of is de aanvrager relatief snel tevreden met een minder breed patent?

Ten tweede zou de vraag niet moeten zijn: ‘wat kost een patent?’, maar ‘hoeveel is de bescherming van de technologie van mijn bedrijf waard?’ Patenten zijn een instrument in een zakelijk plan. Ze leveren op zichzelf geen geld op, maar kunnen helpen een zakelijk plan uit te voeren. Eerst zou U dus al een goed idee moeten hebben op welke manier een patent gaat bijdragen aan de winst in de toekomst.

Patent aanvragen voor particulieren

Natuurlijk kunnen privepersonen ook een patent aanvragen. Zoals we bovenstaand al zeiden, is een patent echter vooral een instrument in een zakelijk plan. Een patent aanvragen als particulier is dan ook zeer zelden interessant. Een particulier kan meestal een patent niet optimaal te gebruiken, omdat hij geen bedrijf heeft. En ook zijn de kosten, zie onder, voor een gemiddelde particulier een hoge investering. Daarom is het niet gebruikelijk, en slechts zeer zelden winstgevend, voor een particulier om een octrooi aan te vragen.

Patent aanvragen –  kosten: Overzicht

Afhankelijk van uw wensen kunt U een oriënterend nieuwheidsonderzoek laten uitvoeren door ons. U vindt meer informatie op de pagina die daar over gaat.

De prijs van een patentprocedure valt in vier groepen uiteen:

1. Het schrijven van de octrooiaanvraag

De octrooigemachtigde stelt de octrooiaanvraag op. Dit is verreweg het belangrijkste in de hele procedure, omdat er later nog maar beperkte mogelijkheden zijn om iets aan te passen. Het opstellen van een octrooiaanvraag kost bij Patenthuis meestal tussen 3000€ en 4000€ (excl. BTW).

2. De kosten van de octrooigemachtigde gedurende de rest van de procedure

De octrooigemachtigde stelt ook verweerschriften op en past de aanvraagtekst en de conclusies aan om aan eventuele bezwaren van de overheid tegemoet te komen. Verder voert de octrooigemachtigde een aantal administratieve taken uit om te zorgen dat aan de procedurele vereisten voldaan wordt.

De prijs hiervan is moeilijker in te schatten, omdat die voor een groot deel afhangt van de hoeveelheid werk en van de lengte van de procedure. De kosten van het antwoorden op bezwaren van de overheid en het maken van wijzigingen hangen heel erg af van de complexiteit van de antwoorden die gegeven moeten worden, en van het aantal malen dat er geantwoord moet worden.

U moet typisch rekenen op 500-1500€ (excl. BTW) per antwoord. Meestal zijn er in een Europese octrooiprocedure twee tot drie rondes met antwoorden nodig. Maar als er bijvoorbeeld een mondelinge procedure gevoerd moet worden in Den Haag of Munchen, zullen de kosten flink hoger zijn.

Bij een Belgisch octrooi zijn dergelijke kosten er niet. Het is hierbij namelijk niet mogelijk om inhoudelijke correspondentie te voeren.

De grootste kosten voor procedurele handelingen liggen meestal aan het begin van de procedure en zijn bij Patenthuis typisch 550 tot 800€  (excl. BTW) voor zowel Belgische als Europese octrooien en aan het eind van de procedure (alleen voor Europese octrooien) circa 600-1000€ (excl. BTW).

Zie hier een uitleg over hoe u de kosten van een octrooigemachtigde kunt beperken.

3. Officiële taksen van patent aanvragen

Zowel bij indiening (België en Europa), als bij verlening (Europa) moeten er taksen betaald worden. Voor België moet U rekenen op circa 350€ officiële taksen en voor een Europees octrooi op circa 4500€ officiële taksen.

Om een octrooi of een Europese octrooiaanvraag in stand te houden moeten jaartaksen betaald worden. Deze zijn variabel en stijgen per jaar dat het octrooi langer in stand blijft.

Deze officiële instandhoudingstaksen bedragen voor een Belgisch octrooi 40€ tot 600€ per jaar en voor een Europese octrooiaanvraag 490€ tot 1640€ per jaar. U stopt met betalen wanneer U wenst, maar dan raakt U wel uw octrooi of octrooiaanvraag kwijt.

De officiële taksen kunt U hier zien voor België en hier voor Europa.

4. Kosten voor vertalingen van een octrooi

Veel mensen denken dat een groot deel van de kosten van een patent in vertalingen gaat zitten. Dit kan soms het geval zijn. Over het algemeen is dit echter niet zo. Maar dit hangt natuurlijk af van de procedure die gevolgd wordt en de landen waarin men een octrooi wil aanvragen.

Bij een normale Europese verleningsprocedure zijn de vertaalkosten van indiening tot aan toekenning zelden hoger dan circa 1000€ (excl. BTW). Gezien de totale kosten om een octrooi te verkrijgen is dit een relatief beperkte kost.

Samenvatting

Voor een Belgisch octrooi moet U rekenen op een totale prijs van 3500-4500€ (excl. BTW) tot aan toekenning. Hier zit het opstellen van de octrooiaanvraag bij in.

Voor een Europees octrooi moet U eerder op 11000-15000€ (excl. BTW) rekenen voor een normale procedure. Dit is op basis van situatie dat de octrooiaanvraag reeds is gemaakt in de Belgische procedure.

Opmerking

Deze pagina heeft probeert nietvolledig te zijn. Deze pagina is gericht op Belgische en Europese octrooien en octrooiaanvragen. Voor andere landen is de situatie anders. De bedragen op deze pagina zijn ter informatie en niet bindend. Alle bedragen zijn exclusief BTW.