Prijs van een patent aanvragen

strategie patentEen vaak gehoorde vraag is ‘Hoeveel kost een patent’? Dit is natuurlijk een logisch vraag. U wilt immers weten wat de kostprijs van een octrooi (of patent, dat is hetzelfde) is voordat U beslist of het een verstandige investering is.

We zetten verder naar beneden voor een Europese patent en een Belgisch patent de kosten op een rijtje, maar er zijn twee belangrijke kanttekeningen te maken.

Ten eerste is er meestal niet zoiets als een vaste prijs voor een patent. Dit is zo omdat het van te voren meestal niet te voorspellen is hoeveel werk er in gaat zitten voor de octrooigemachtigde. Dit verschilt namelijk per octrooiaanvraag en hangt ook nog eens af van de instelling van de aanvrager: wil de aanvrager alle procedurele mogelijkheden gebruiken om een zo breed mogelijk patent te krijgen, of is de aanvrager relatief snel tevreden met een minder breed patent?

Ten tweede zou de vraag niet moeten zijn: ‘wat kost een patent?’, maar ‘hoeveel is de bescherming van de technologie van mijn bedrijf waard?’ Patenten zijn een instrument in een zakelijk plan. Ze leveren op zichzelf geen geld op, maar kunnen helpen een zakelijk plan te realiseren. Eerst zou U dus al een goed idee moeten hebben op welke manier een patent gaat bijdragen aan de toekomstige winst.

Overzicht prijzen van patenten

De prijs van een patent procedure valt in vier groepen uiteen:

1. Het opstellen van de octrooiaanvraag

De octrooigemachtigde stelt de octrooiaanvraag op. Dit is verreweg het belangrijkste in de hele procedure, omdat er later nog maar beperkte mogelijkheden zijn om aanpassingen te maken. Het opstellen van een octrooiaanvraag kost bij Patenthuis in 80-90% van de gevallen tussen 3000 en 4000€ (excl. BTW).

2. De kosten van de octrooigemachtigde gedurende de rest van de procedure

De octrooigemachtigde stelt ook verweerschriften op en maakt aanpassingen aan de aanvraagtekst en conclusies om aan eventuele bezwaren van de overheid tegemoet te komen. Verder voert de octrooigemachtigde een aantal administratieve taken uit om te zorgen dat de procedurele vereisten gerespecteerd worden.

De prijs hiervan is moeilijker in te schatten, omdat die grotendeels afhangt van de hoeveelheid werk en van de lengte van de procedure. De kosten van het antwoorden op bezwaren van de overheid en het maken van wijzigingen hangen heel erg af van de complexiteit van de antwoorden die gegeven moeten worden, en van het aantal malen dat er geantwoord moet worden.

U moet typisch rekenen op 500-1500€ (excl. BTW) per antwoord. Meestal zijn er in een Europese octrooiprocedure twee tot drie antwoordrondes wenselijk. Maar als er bijvoorbeeld een mondelinge procedure gevoerd moet worden in Den Haag of Munchen, zullen de kosten flink hoger zijn.

Bij een Belgisch octrooi zijn dergelijke kosten er niet. Er is namelijke geen mogelijkheid om om inhoudelijke correspondentie te voeren.

De grootste kosten voor procedurele handelingen liggen meestal aan het begin van de procedure en zijn bij Patenthuis typisch 550 tot 800€  (excl. BTW) voor zowel Belgische als Europese octrooien en aan het eind van de procedure (alleen voor Europese octrooien) circa 600-1000€ (excl. BTW).

3. Officiële taksen

Zowel bij indiening (Belgie en Europa), als bij verlening (Europa) moeten er taksen betaald worden. Voor België moet U rekenen op circa 350€ officiele taksen en voor een Europees octrooi op circa 4500€ officiele taksen.

Voor de instandinghouding van een octrooi of een Europese octrooiaanvraag dienen jaarlijks instandhoudingstaksen betaald te worden. Deze zijn variabel en stijgen per jaar dat het octrooi langer in stand blijft.

Deze officiële instandhoudingstaksen bedragen voor een Belgisch octrooi 40 tot 600€ per jaar en voor een Europese octrooiaanvraag 470 tot 1575€ per jaar (prijzen van 2017). U stopt met betalen wanneer U wenst, maar dan raakt U wel uw octrooi of octrooiaanvraag kwijt.

4. Kosten voor vertalingen van een octrooi

Veel mensen denken dat een groot deel van de kosten van een patent in vertalingen gaat zitten. Dit kan soms het geval zijn, afhankelijk van de procedure die gevolgd wordt en de landen waarin men een octrooi wil aanvragen. Over het algemeen is dit echter niet zo.

Bij een normale Europese verleningsprocedure zijn de vertaalkosten van indiening tot aan toekenning zelden hoger dan circa 1000€ (excl. BTW). Gezien de totale kosten om een octrooi te verkrijgen is dit een relatief beperkte kost.

Samenvatting

Voor een Belgisch octrooi moet U typisch rekenen op een totale kostprijs van 4000-5000€ (excl. BTW) tot aan toekenning. Dit is inclusief het opstellen van de octrooiaanvraag.

Voor een Europees octrooi moet U eerder 14000-17000€ (exlc. BTW) rekenen voor een gemiddelde procedure, ervan uitgaande dat de octrooiaanvraag reeds is opgesteld in de Belgische procedure.

Opmerking

Deze pagina heeft niet de intentie volledig te zijn en is gericht op Belgische en Europese octrooien en octrooiaanvragen. Voor andere landen is de situatie anders. De bedragen op deze pagina zijn informatief en absoluut niet bindend. Alle bedragen zijn exclusief BTW.