Ga naar de inhoud
Home » Oriënterend nieuwheidsonderzoek

Oriënterend nieuwheidsonderzoek

Als voorbereiding van het schrijven van een octrooiaanvraag voor uw uitvinding kan Patenthuis voor U een nieuwheidsonderzoek uitvoeren.

Hierbij worden in de octrooidatabanken octrooien gezocht die over hetzelfde onderwerp gaan. Het kan zelfs dat ze al over dezelfde uitvinding gaan. Een nieuwheidsonderzoek is vooral bedoeld om een eerste inschatting te maken of een uitvinding nieuw is. Dit verkleint de kans dat U onnodig een octrooiaanvraag bestelt. Daardoor worden onnodige kosten vermeden.

Uitleg over oriënterend nieuwheidsonderzoek

Een oriënterend nieuwheidsonderzoek is, zoals het woord zegt, een eerste oriëntatie. Het is zeker niet bedoeld als een uitgebreid volledig onderzoek. Het is een opzoeking die beperkt is. Deze beperking betreft vooral de landen het aantal octrooien en octrooiaanvragen dat bekeken wordt.

Het volgende is hierbij belangrijk om te beseffen. Vanwege de beperkte omvang van een dergelijke beperkte opzoeking van patenten is er een risico dat relevante documenten niet naar voren komen. Dit is met name het geval vanwege twee redenen: 1) De beperking met betrekking tot de landen. 2) Omdat dat wij in de voorziene tijd natuurlijk slechts een beperkt aantal documenten kunnen bekijken. Als er geen relevante patenten gevonden worden, betekent dit dus absoluut niet dat deze er niet zijn. Het is goed mogelijk dat bij een uitgebreide zoekopdracht er wel relevante documenten aan het licht komen. Dit is vooral omdat er daarbij meer documenten worden bekeken en/of ook documenten uit andere landen worden bekeken.

Met andere woorden: een oriënterend nieuwheidsonderzoek geeft nooit zekerheid of uw uitvinding octrooieerbaar is. Er is daarom geen garantie indien er een positieve uitkomst is.

Een ‘negatieve’ uitkomst wil zeggen dat wij documenten gevonden hebben die relevant zijn voor de nieuwheid van uw uitvinding. Dit betekent dat wij de kansen op verkrijging van een geldig octrooi als klein inschatten.

Een ‘positieve’ uitkomst wil zeggen dat wij geen relevante documenten gevonden hebben voor de octrooieerbaarheid van uw uitvinding. Dit wil echter niet zeggen dat wij de kansen op verkrijging van een geldig octrooi als hoog inschatten. Het betekent alleen dat wij het voorziene aantal uren op deskundige wijze gezocht hebben, maar niets gevonden hebben.

Ook is het belangrijk te weten dat een nieuwheidsonderzoek niets zegt over de vraag of U zelf inbreuk maakt op een patent van een ander.

Beperkingen van een oriënterend nieuwheidsonderzoek

Tenzij wij anders overeenkomen is een oriënterend nieuwheidsonderzoek beperkt tot 1 uitvindingsconcept. Verder zijn er de volgende beperkingen:

Geografische beperking: Nederlandse, Duitse, Belgische, Franse, Europese octrooien en octrooiaanvragen en internationale octrooiaanvragen in het Frans of Duits of Engels

Zoekopdrachtbeperking: 2-4 onderwerpsklassen (CPC en/of IPC) met mogelijk, naar onze discretie, enkele relevante zoekwoorden.

Maximaal aantal te bekijken documenten: 120

De typisch te besteden werktijd is 8-10 uur.

Kostprijs: 895€ exclusief BTW.

Meer uitgebreide zoekopdrachten zijn mogelijk op aanvraag en na overleg.

Indien blijkt dat wij de opdracht binnen 4 uur kunnen afmaken, rekenen wij een verlaagd tarief van 495€ aan. Dit is over het algemeen het geval als wij snel een of enkele octrooien vinden die uw uitvinding reeds openbaren.

Octrooiaanvragen die jonger zijn dan 18 maanden kunnen wij meestal niet vinden. Deze bevinden zich immers nog in de geheime fase. Ze zijn nog niet openbaar. Er is dus altijd een kans dat wij een hoogst relevant document simpelweg niet kunnen vinden.