Ga naar de inhoud
Home » Kosten octrooigemachtigde beperken

Kosten octrooigemachtigde beperken

Een octrooigemachtigde heeft meestal een significant uurtarief. Sommige octrooigemachtigden hanteren daarbovenop een percentage voor kantoorkosten. Het opstellen van een octrooiaanvraag vergt typisch 15 tot 30 uur voor een octrooigemachtigde. U heeft er dus alle belang bij om te zorgen dat de octrooigemachtigde zo vlot mogelijk kan doorwerken aan uw octrooiaanvraag: Minder uren = minder kosten.

Hoe beperkt U nu concreet de kosten voor het inschakelen van een octrooigemachtigde? Dat leest U hieronder.

De samenvatting is:

  • Kies uw octrooigemachtigde verstandig.
  • Vertrouw hem in wat hij doet of voorstelt, hij weet wat hij doet.
  • Geef hem tijdig de documenten en informatie waar hij om vraagt.

Hier vind U een samenvatting op 1 pagina, handig om af te printen.

Voorbereiding: van idee naar beslissing om octrooi aan te vraen

Er zijn in de voorbereidende fase een aantal zaken die U kunt doen en die uw kosten naar beneden zullen brengen:

Is de uitvinding wel geschikt voor een octrooi?

1) Ga na of uw uitvinding wel geoctrooieerd kan worden. Sommige zaken zijn wettelijk uitgesloten. Dit betreft bijv: geneeskundige handelingen, spelregels, schema’s, manieren om informatie te presenteren, software, nieuwe methoden om handel te drijven, etc.

Bovendien moet het om een technische uitvinding gaan. Dat wil dus zeggen: een product of een werkwijze om een product te maken of te gebruiken of om gegevens te verwerken.

Wat is er bijzonder aan uw uitvinding?

2) Denk na over wat het bijzondere is aan uw uitvinding. Uw octrooigemachtigde kan sneller zijn werk doen (en er zijn dan dus lagere kosten) als U de volgende zaken voorbereidt:

  • Wat is de bestaande technologie op het gebied van de uitvinding? Let hierbij op: Dit is niet alleen wat er in de winkels ligt, maar alles wat er ooit, wereldwijd, al eens beschreven is geweest in de literatuur, of wat U op internet kunt vinden. Natuurlijk kunt U niet alles weten, of opzoeken. Hoe meer aandacht U hieraan besteed, hoe sterker uw octrooiaanvraag zal worden. Ook kan de octrooigemachtigde daardoor uw uitvinding gemakkelijker en sneller uitwerken tot een octrooiaanvraag.
  • Wat is er daadwerkelijk anders aan uw uitvinding vergeleken met de bekende technologie: Bijvoorbeeld: De temperatuur is anders bij het maken van onderdeel A, of onderdeel B wordt rechtstreeks op onderdeel C gemonteerd ipv met een koppelstuk, etc.
  • Wat is het voordeel van dit verschil? Bijvoorbeeld: sterker, goedkoper, minder afval, minder roestgevoelig, beter passend, minder energieverbruik, etc.

Denk na over hoe U de uitvinding gaat uitleggen.

3) Zorg dat U uw uitvinding goed kunt uitleggen aan de octrooigemachtigde. Denk hier van tevoren over na. Tekeningen, foto’s, een filmpje, een prototype kunnen hierbij nuttig zijn. Een beschrijving van circa 1 pagina is ook altijd nuttig. Richt U hierbij op wat de uitvinding is en hoe die gemaakt/gebruikt wordt, niet op hoeveel stuks U ervan kunt verkopen.

Er is geen standaard schema hiervoor te geven, iedere uitvinding is anders, maar als U erover nagedacht heeft en voorbereid heeft hoe U de uitvinding kunt uitleggen, zal uw octrooigemachtigde efficiënter kunnen werken.

4) Leg aan het begin uw uitvinding compleet uit aan de octrooigemachtigde, met alle varianten die U voorziet. Dan kan de octrooigemachtigde het meest efficient werken. Als U nog met varianten aankomt op het moment dat de eerste ontwerptekst al gemaakt is door de octrooigemachtigde, zijn er veel meer kosten om die varianten nog op te nemen. Dan moet namelijk de tekst vaak grotendeels herwerkt worden.

Op het moment dat de octrooigemachtigde begint met schrijven, is hij bezig de verschillende varianten en mogelijkheden tot een consistent verhaal te smeden. Voor de octrooigemachtigde is dat het moment dat de hele uitvinding duidelijk moet zijn. Als U een opdracht geeft tot het schrijven van een octrooiaanvraag is dat als het ware de afsluiting van de fase van het beschrijven en definiëren van uw uitvinding, niet het begin.

Voorafgaan nieuwheidsonderzoek of niet?

5) Er wordt soms aangeraden een nieuwheidsonderzoek te laten doen door een octrooigemachtigde. Het idee hierachter is dat men dan kan uitvinden dat de uitvinding al ooit eens eerder gepubliceerd is. Dan is het zinloos om geld uit te geven om een octrooiaanvraag te laten opstellen en in te dienen, want die zal niet voldoen aan het vereiste van nieuwheid, en dus niet geldig verleend kunnen worden.

Dit idee is in theorie goed, maar in de praktijk zitten er wel haken en ogen aan. Als een octrooigemachtigde een grondig nieuwheidsonderzoek moet uitvoeren (en dat geeft dan nog lang geen zekerheid), kost dit vaak 30-50% van wat het opstellen en indienen van een octrooiaanvraag zou kosten. Over het algemeen is het daarom zeker te overwegen om direct een octrooiaanvraag te laten opstellen en indienen.

Patenthuis biedt een oriënterend nieuwheidsonderzoek aan voor 895€.

Als U zelf een voorafgaand onderzoek wilt doen is dit ook zeker goed. De resultaten ervan zullen de octrooigemachtigde zeker helpen om een betere aanvraag te schrijven.

Kies uw octrooigemachtigde verstandig!

6) Kies uw octrooigemachtigde 1: De meeste octrooigemachtigden trekken met plezier gratis een uur of zo voor U uit voor een eerste oriënterend gesprek, maar niet allemaal. Check dit van tevoren.

7) Kies uw octrooigemachtigde 2: Over het algemeen zijn de kleinere kantoren wat goedkoper dan de grotere kantoren, zonder dat dat een lagere kwaliteit betekent. U kunt vanzelfsprekend van tevoren informeren naar de tarieven.

Bij octrooibureau Patenthuis is een eerste gesprek altijd gratis, zijn de tarieven schappelijk en transparant en wordt er geen kantoortoeslag berekend. Zie hier de meest voorkomende kosten van een patent aanvragen.

Tijdens het opstellen van de octrooiaanvraag

Hoe beter U uw uitvinding heeft uitgelegd, hoe minder vragen de octrooigemachtigde heeft. Toch kan het voorkomen dat de octrooigemachtigde U, terwijl hij aan uw dossier aan het werk is, om nadere uitleg vraagt. Dit doet hij niet om lastig te doen, maar omdat zonder deze nadere uitleg geen intern consistente octrooiaanvraag geschreven kan worden. De octrooigemachtigde zal over het algemeen zijn vragen nauwkeurig formuleren. U helpt kosten en vertraging vermijden door snel en nauwkeurig te antwoorden.

Het lezen van de concept-octrooiaanvraag

Op een gegeven moment krijgt U een eerste concept, met de vraag om dit te bekijken en goed te keuren. Het lezen van een octrooiaanvraag is niet gemakkelijk.

De bedoeling is niet dat U iedere zin in het document bekijkt en beoordeelt of die nodig is. Een octrooiaanvraag is geen wetenschappelijk artikel of een verkoopbrochure. U moet het eerder zien als een contract tussen U en de maatschappij om voor 20 jaar een alleenrecht op de uitvinding te krijgen. Vanuit dat oogpunt is de aanvraagtekst opgesteld: om te voldoen aan alle wettelijke vereisten en uw kansen op verlening te maximaliseren.

Een klassieke fout is dat de uitvinder/aanvrager het voorstel bekijkt en een aantal opmerkingen heeft over de eerste pagina’s, vervolgens geen of weinig opmerkingen over nog een paar pagina’s en dat hij het uiteindelijke halverwege opgeeft.

Het is natuurlijk logisch om vooraan te beginnen. Toch is dit niet correct bij een octrooiaanvraag. Het belangrijkste bij een octrooi of octrooiaanvraag zijn de conclusies (claims in het Engels). Die vindt U meestal aan het einde, net voor de figuren. De conclusies bepalen de beschermingsomvang die U vraagt in uw octrooiaanvraag, en die U hopelijk zult verkrijgen. Ze zijn dus verreweg het meest belangrijke onderdeel van de (ontwerp-)aanvraagtekst. U moet dus vooral de conclusies, achteraan het document, kritisch bekijken. Zij zouden de essentie van de uitvinding moeten uitdrukken.

Naast de conclusies dient U de rest van de beschrijving, en de eventuele figuren, te bekijken. Het hoofddoel is om te controleren of er geen fouten instaan. Of de rest van de beschrijving volledig genoeg is, of iedere mogelijkheid genoemd is, dat is de verantwoordelijkheid van de octrooigemachtigde. Dit zal over het algemeen het geval zijn als U de octrooigemachtigde in het begin de uitvinding goed heeft uitgelegd.

Aanpassingen en nieuwe varianten

Als U nu nog met varianten aankomt, zal uw octrooigemachtigde die meestal nog wel kunnen verwerken. Echter, dit is relatief duur, omdat dit consequenties kan hebben op vele plaatsen in het document. Zie ook punt 4, boven. Wat dat betreft is het net als met het bouwen van een huis: Als U toch een tweede badkamer wil hebben, kunt U dat beter aan de architect melden bij het maken van de bouwtekeningen. Als het huis al klaar is, is die tweede badkamer er veel moeilijker in te bouwen.

Een ronde van aanpassingen is gebruikelijk, twee rondes kan ook nog. Als het er meer dan twee worden is er waarschijnlijk iets mis in de communicatie tussen U en de octrooigemachtigde, en is het beter een stap terug te nemen en eens opnieuw met de octrooigemachtigde te overleggen. Vertrouw U octrooigemachtigde, hij weet wat hij doet.

Ook hier geldt: een relatief snel antwoord naar uw octrooigemachtigde heeft voordelen: Hij hoeft dan geen herinneringen te sturen en heeft de uitvinding nog goed voor ogen. Hij kan daardoor uw wijzigingen sneller op een octrooirechtelijk verantwoorde wijze verwerken.

Voor en na de indiening

Er moet wettelijk aan een aantal formaliteiten voldaan worden. Als uw octrooigemachtigde vraagt om een formulier in te vullen of om informatie te geven (bijvoorbeeld over de grootte van uw bedrijf), doe dat dan ook voortvarend. Lang wachten brengt, direct of indirect, extra kosten met zich mee.

Het nieuwheidsonderzoek

Na enige tijd komt het nieuwheidsonderzoek. De octrooigemachtigde zal dit aan U rapporteren, en indien nodig uw commentaar vragen.

U moet er niet van uitgaan dat uw octrooigemachtigde dit nieuwheidsonderzoek spontaan uitgebreid zal bestuderen. Daar gaat namelijk veel tijd in zitten, en daar hangt dus ook een prijskaartje aan. Uw octrooigemachtigde zal een dergelijke studie normaal gesproken pas doen na uw opdracht.

Het heeft dan ook weinig zin om de mening van uw octrooigemachtigde te vragen over uw kansen op verlening, zonder om een studie gevraagd te hebben. Uw octrooigemachtigde heeft in deze fase normaal gesproken het nieuwheidsonderzoek nog niet inhoudelijk bekeken. Hij kan dus niet op uw vraag antwoorden. Alleen in extreem positieve of extreem negatieve gevallen kan hij zonder uitgebreide studie antwoorden op een dergelijke vraag.

Er zijn octrooigemachtigden die een dergelijke studie wel spontaan maken. Dit is dan meestal op basis van een aan U bekend gemaakte standaardpraktijk van het betreffende kantoor, of op basis van een langlopende afspraak met U. Ook in dergelijke gevallen betaalt U natuurlijk voor die dienstverlening.

Antwoorden op communicaties van de overheid

Als er bezwaren komen van de onderzoeker die de octrooiaanvraag moet beoordelen, zal uw octrooigemachtigde dat meedelen. Hij zal ook vermelden of erop geantwoord moet worden en tegen welke termijn. Normaal gesproken zal hij ook vermelden of er input van U nodig is voor de antwoorden. Indien dat zo is, probeer dat dan ook met redelijke spoed te geven.

Het komt regelmatig voor dat wijzigingen aan de conclusies (claims) nodig zijn om een octrooiaanvraag verleenbaar te maken. Uw octrooigemachtigde zal dit vermelden, en U om uw toestemming (en eventueel uw keuze uit een aantal alternatieven) vragen. Dit is zeer belangrijk, want dit bepaalt waar U uiteindelijk bescherming voor gaat krijgen en waarvoor niet. Als U niet zeker bent over het antwoord, overleg dan met uw octrooigemachtigde.

Deel uw financiële verwachtingen met uw octrooigemachtigde.

Indien uw octrooigemachtigde weet wat uw financiële verwachtingen zijn kan hij hier rekening mee houden. Zo kan hij, indien uw verwachtingen onrealistisch zijn, dit in een vroeg stadium aan U meedelen. Ook kan hij in zijn adviezen uw financiële verwachtingen laten meespelen. Of hij kan, vaker dan hij anders zou doen, meedelen dat een bepaalde volgende stap bepaalde kosten met zich gaat meebrengen en U vragen of U hiermee akkoord gaat.