Ga naar de inhoud
Home » Waarschuwing valse verzoeken betaling

Waarschuwing valse verzoeken betaling

Niet antwoorden op vragen om geld die niet van uw octrooigemachtigde komen.

LET OP: Er zijn een aantal dubieuze organisaties die brieven sturen naar aanvragers van octrooien, hoofdzakelijk met het verzoek om te betalen om in een register opgenomen te worden. Zij impliceren hierbij dat dit nuttig, of zelfs nodig is, voor uw octrooi of octrooiaanvraag.

Zij wekken hierbij meestal de indruk, door het taalgebruik en de fictieve, officieel lijkende, logos en bedrijfsnamen, dat dit een verzoek is van een officiële overheidsinstantie.

Wij hebben gezien dat dit soort brieven verstuurd worden kort na publicatie (meestal na 18 maanden), of rond het moment van toekenning van een Europees octrooi.

Ga hier niet op in! Dit is een poging tot oplichting,

Dit zijn commerciële organisaties die misbruik maken van het gebrek aan ervaring van de meeste octrooiaanvragers. Na publicatie van de octrooiaanvraag zijn de gegevens van de aanvrager openbaar, dus iedereen kan die gemakkelijk vinden.`Het is dan ook gemakkelijk genoeg om automatisch brieven te versturen.

Ongetwijfeld zullen zij, als U hierop ingaat, om zichzelf te kunnen verdedigen, hun kant van de deal uit te voeren. Dit wil dus zeggen: uw aanvraag ergens in een (waarschijnlijk moeilijk vindbaar) register in een hoekje van het internet plaatsen. Dit is wettelijk echter in het geheel NIET nodig, en niet eens nuttig voor uw octrooiaanvraag.

Let ook op het volgende: Soms maken ze bewust enkele fouten in uw naam of adres, en vragen U dan dit recht te zetten. In de kleine lettertjes staat dan dat een rechtzetting wordt beschouwd als een bestelling.

Alle officiële communicatie omtrent uw octrooiaanvraag verloopt via uw octrooigemachtigde. Bekijk alles wat niet van uw octrooigemachtigde komt met grote argwaan en vraag hem bij twijfel om advies. Hij ziet in twee minuten wat het echt is.

Zie bijvoorbeeld de website van het Europees octrooibureau http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/07/a61.html of de pagina van de World Intellectual Property Organisation WIPO voor voorbeelden van dubieuze brieven.